Vemund Kjørsvik
Komitèen har fått et nytt medlem fra gammelstallen: Gunn Evertsen! Velkommen! SAKSLISTE: Sak 1: Oppstallørkomitèens arbeidsoppgaver Oppstallørkomitèen har […]

Møte i oppstallørkomitèen 31.08.23


«Kom mai, du skjønne milde» Varmegrader, sol, grønt gress og nakne hester – det er i hvert fall […]

Maitekst