Klubbens historie


Tromsø Rideskole ble startet av Elsa og Bjørn Bjerke (bildet til høyre) i 1971, og eies nå av Tromsø Ryttersportsklubb.

Tromsø Ryttersportsklubb ble stiftet i 1980, og holder til på ærverdige Sandnes Gård. Tromsø ryttersportsklubb er den største klubben i Nord-Norge, med gode fasiliteter for ridning og hestesport.  I tillegg drifter klubben en av Norges største rideskoler.

Klubben satser på hestesport med hovedvekt på dressur- og sprangridning, men gir også rom

for og tilbyr et bredt miljø med hest som turkamerat og treningspartner. Vi har som hensikt å opprettholde det høye aktivitetsnivået, og ønsker å fortsette å vokse i antall medlemmer gjennom videreutvikling av klubbens aktivitetsnivå og tilbud.

I dag har klubben ca. 400 medlemmer. Medlemmene våre befinner seg i hele fylket og finnes i alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Vi har ca. 72 hester oppstallet, hvorav 14 av disse disponeres av rideskolen. I rideskolen kan du ri fra du er 4 år og oppover. Vi har ulike tilbud som gjør at alle, uansett funksjons- eller aktivitetsnivå, kan få gleden av å drive med hest. Vi har som visjon at hest og ridning skal være for alle. I tråd med vår visjon skal også klubben etterstrebe og øke kompetansen på alle områder, for å fortsette den brede utviklingen.

Vi har et flott anlegg hvor vi ofte er stolte arrangører av kurs og konkurranser. Klubben disponerer 2 innendørs ridehus og en stor utendørs ridebane. Vi etterstreber å tilby en bredde i aktivitetene, og vi ønsker at kvaliteten på disse skal være god. Vi er også en klubb som er opptatt av hestevelferd.

Jeg vil dele: