Årsmøte


Tromsø Ryttersportsklubb er en ideell organisasjon eid av klubbens medlemmer. Det vil si at den ikke har noen private eierinteresser, men at det er klubben som eier og driver anlegget. Alle midler som tilføres klubben kommer direkte eller indirekte alle medlemmene og hestene vi eier/disponerer, til gode. Klubben er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Troms idrettskrets.  Øverste organ i Tromsø Ryttersportsklubb er årsmøtet, mellom årsmøtene er styret øverste organ.

Jeg vil dele: