Kl. 19.45 – 20.45  på Teams Tilstede: Monica, Anja, Miriam, Kristin, Geir, Sylvi Ofstad (Troms idrettskrets) Saker: Ny […]

Referat styremøte 21. mars 2023Innkalling årsmøte 2023 i Tromsø ryttersportklubb Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte, med ny dato […]

NB! Årsmøte blir 30. mars 2023!


Tromsø Ryttersportsklubb har gleden av å kunne tilby en ledig stallplass for liten hest/ponni. Plassen er ledig fra […]

Ledig stallplass
Tromsø Ryttersportsklubb har gleden av å kunne tilby en ledig stallplass. Plassen er ledig fra 1.mai 2023, søknadsfrist […]

Ledig stallplass