Stallreglement


  1. Stallen og utearealet skal være ryddig til enhver tid.
  2. Utstyr skal ryddes på plass etter bruk. Stallen har trillebårer, greip og koster som alle kan bruke, dette skal settes på plass umiddelbart etter bruk slik at andre kan benytte seg av det.
  3. Stallgangen skal være ryddig til enhver tid, det er ikke lov å oppbevare klær, utstyr, eller lignende i stallgangene.
  4. Hester skal ikke stå oppbundet noe sted uten tilsyn.
  5. Bind hesten eller ha sikkerhetskjetting foran døråpning når du skal børste og stelle den.
  6. På boksdøren kan det henge 1 grime, 1 leietau og inntil 2 dekken. Det kan henge beinbelegg på gitter mellom boksene, og det kan oppbevares greip/kost ved hestens boks (dersom dette henges opp på en måte som gjør at det ikke opptar stor plass i stallgangen eller kan falle ned og skape farlige situasjoner).
  7. Boksvindu ut mot stallgang skal kun være åpen når eier/steller er til stede, og lukkes når eier forlater hesten.
  8. Vaskespiltet skal ryddes umiddelbart etter bruk. Møkk skal ut på møkkadungen, oppsamlingskurv brukes kun for å sile vann fra vannbøtter.
  9. Det er oppstallørenes ansvar å informere hovslager om stallens reglementer og påse at det ryddes opp etter at hesten er verket eller skodd.
  10. Bruk av hjelm ved ridning er påbudt.
  11. Hestene skal leies i grime og leietau/hodelag. De leies på tur i hodelag.
  12. Barn under 10 år skal ikke være alene i stallen, men ha følge av myndig ansvarsperson. Ingen under 16 år kan oppholde seg på anlegget etter 20.00 uten myndig ansvarsperson.
  13. Ved ridning på uteområder skal det tas hensyn til andre hester og ryttere. Det skal ikke galopperes forbi paddocker som det står hester i.
  14. Feltrittstrening skal kun forekomme med stedets instruktører til stede.
  15. Barn/ungdom under 16 år må ha en ansvarlig over 18 år med seg dersom man skal ri på tur over vegen/ut av anlegget.
  16. Alle under 18 år som skal ut av området med hest må ha grønt kort.
  17. Vi har egne regler i våre ridehus.
  18. Vis hensyn spesielt ved trapp/platå/tribune i store ridehus der aktivitet ovenfra kan skremme hester og forårsake ulykker i ridehuset. Det skal ikke henges utstyr på tribunegjerde i nystall.
  19. Hestehengere kan kun parkeres på anvist plass.
  20. Vifter og ventilasjonssystem betjenes av stallens ansatte og av anleggskomite.
  21. Dører holdes lukket når det er minusgrader ute, slik at vannet ikke fryser. Dører mot nord og mot sør i nystall benyttes kun som nødutganger og skal ellers være stengt.
  22. Dører mot nord og sør i nystall skal ikke benyttes til inn- eller utgang med hest.
  23. Hunder skal være i bånd både i stallen og på våre uteområder.
  24. Den siste som forlater om kvelden er ansvarlig for lukking/stengning av stall og ridehus. Stengerutiner henger i begge staller.
  25. Vi har et røykfritt anlegg
  26. Bilkjøring skal ikke forekomme inne på stallområdet, kun ved varetransport. Ved varetransport skal varene losses eller lastes, og bilen skal parkeres på parkeringsplassen umiddelbart. Henting og bringing av hestehenger regnes som varetransport.
  27. Alle brukere av anlegget skal være medlemmer.
  28. Brudd på reglene vil føres som avvik i HMS-systemet, advarsler og gjentakelse kan føre til leieoppsigelse/utvisning.

I stallene skal det herske ro og orden. Dette er hestenes hjem.
Tenk sikkerhet i alle situasjoner!

Jeg vil dele: