Dugnad

Klubben er i stor grad avhengig av frivillig innsats og dugnad. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!
Dette arbeidet består i alt fra vedlikehold av anlegget til gjennomføring av stevner, åpne dager og driftsoppgaver. Som medlem hos oss er du ikke pliktig å gjennomføre dugnadsarbeid, men vår drift er avhengig av ditt bidrag. Samtidig som du bidrar til oss, bidrar du også til at klubben enklere kan sikre et godt tilbud til deg som medlem.
Som oppstallør inngår det obligatorisk dugnadsplikt for hver kontrakt (20 timer per halvår). Ved manglende timer faktureres kr. 750,- pr. time.
Det er viktig for klubben at alle som er med på dugnad, også utenom oppstallører, leverer dugnadslister.

FOR Å KUNNE LEVERE DUGNADSLISTER MÅ MAN VÆRE INNLOGGET!