Stallplass


Retningslinjer for tildeling av stallplass:

 • Det er styret som tildeler stallplasser, styret kan delegere ansvaret til daglig leder. Når det er ledige stallplasser hos oss, vil disse utlyses gjennom våre mediekanaler. Aktuelle søkere må sende en søknad via søknadsskjema på hjemmesiden (https://trso.no/soknad-stallplass/). Søknaden må inneholde en presentasjon av hest og eier/søker, samt referanser fra tidligere leieforhold. Tromsø Ryttersportsklubb forbeholder seg retten til å tildele stallplass basert på noen kriterier som vi vektlegger. Det er mulig å sette seg på venteliste for å få stallplass hos oss, men dette gir ingen «plass i køen» eller noen form for garanti for å få plass neste gang vi har ledig.Et godt og aktivt miljø er viktig for oss, derfor ønsker vi oppstallører som vil bidra til et positivt miljø i stallgangen, på dugnad, på trening og stevner.

  Retningslinjer som vektlegges ved tildeling av stallplass:

  1. Søkeren må være over 18 år
  2. Ved tildeling av stallplass må søker bli medlem av, og representere Tromsø Ryttersportsklubb
  3. Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag, og ønsker oppstallører som er med på å fremme idretten. Aktive ryttere/medlemmer ønskes for å opprettholde aktiviteten på anlegget og i klubben
  4. Medlemmer som deltar aktivt eller jobber dugnad på stevner og/eller andre arrangementer prioriteres
  5. Søkeren må vise forståelse for orden, hestevelferd og HMS
  6. Søker må ha respekt for idrettens regelverk generelt og Tromsø Ryttersportsklubbs reglement og klubbvedtekter
  7. Hesten må være over 3 år og innridd
  8. Hester med atferdsproblemer ønskes ikke
  9. Hingster ønskes ikke
  10. Drektige hopper ønskes ikke
  11. Referanser fra andre staller må foreligge
Jeg vil dele: