Møte i oppstallørkomiteen 07.1.24


Tidspunkt: Søndag 7/1-24 klokken 19.00
Sted: Kafeen
Til stede: Kristin K, Anita D, Yvonne Å, Gunn E, Anja L (ref.)
Fravær: Cathrin C og Anita D

SAKSLISTE
Sak 1/2024: Temakvelder – lage arrangement
Smittevernrutiner med veterinær Marianne Kilvær. Arrangement opprettes på Facebook.
Tid: Søndag 21. januar klokken 18.00. Sted: kafeen. Kostnad: 100 kr per person, betales via
Vipps ved ankomst.
Isolasjon, ormekurer, vaksinasjon, hester som reiser sørover, hvor isolerer vi, hvor lenge….

Sak 2/2024: Gjennomgang av boksnummer – noen bokser i gammelstallen er fysisk fjernet og noen nummer har blitt borte.

Vi bestemmer oss for å ta jobben med å skrive ut nye nummer til alle boksene gammelstallen (etter boks nummer 6), å henge opp på nytt slik at det blir riktig. Vi tar bort nummeret på den lille boksen nærmest vaskespiltet, siden den står tom så å si hele året.

Sak 3/2024: Nummerering av tørkeplasser og skap – klart for å gjennomføres?
Oppstallørkomiteen ber daglig leder om en oversikt over hvem som har hvilke skap og tørkeplasser, slik at vi gjennomføre oppdraget vi har fått fra styret med å nummerere skap og tørkerom slik at de tilhører hver enkelt boks. Vi har inntrykk av at det fortsatt eksisterer ventelister, at plasser ikke er tildelt, og vil ikke nummerere før vi får klarsignal fra daglig leder.

Sak 4/2024: Sikkerhet – gitter ut mot vindu i nystallen

Vi har muntlig fått innmeldt en sak om at det mangler gitter foran noen av vinduene i begge staller. Dette utgjør en fare for hester som kan knuse vinduer og deretter skade seg. Noen av de største hestene kommer nært vinduet med beina når de ruller. Ansvaret for dette ligger
hos Tromsø Ryttersportsklubb, og vi ber administrasjonen om å tilse at det monteres gitter foran alle vinduer. Referatet går som kopi til daglig leder.

Sak 5/2024: Eventuelt
Ingen saker meldt inn til oss via e-post.
a) Rot på salrommet i gammelstallen: det står mye sko på gulvet og det ser rotete ut, vanskelig å koste. Vi foreslår at det lages skohylle på en vegg, slik at folk kan fortsette å ha skoene sine til tørk i fellesområdet, men at de må opp av gulvet. Vi foreslår samtidig at det skrus opp noen kroker for å henge fra seg jakker til tørk, samt et par nedfellbare salhengere slik at man kan henge fra seg salen en kort stund. Vi ønsker
også å tilrettelegge for å stå her å pusse utstyr.

b) Tomsgods står dårlig plassert i inngangspartiet til gammelstallen, det virker som at denne dunken ofte forveksles med søppel. Vi foreslår å flytte denne dunken sammen med søpla som står ved vaskespiltet. Det er viktig at dunken står synlig, vi har før forsøkt å sette den inne på søppelrommet, og erfarer besøkende ikke finner den.

Neste møte: mandag 29. januar klokken 19.00 i kafeen

Jeg vil dele: