Personvernerinformasjon til barn og andre mindreårige i Tromsø Ryttersportsklubb


Denne informasjonen er rettet mot barn og mindreårige som er medlem av Ryttersportsklubb.

En helhetlig personvernerklæring for Tromsø Ryttersportsklubb er i tillegg publisert på hjemmesiden.

Informasjon Tromsø Ryttersportsklubb har om deg

Tromsø Ryttersportsklubb lagrer følgende informasjon om deg som medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Navn på foresatte (foresatte betyr dine foreldre, fosterforeldre eller andre som er ansvarlig for deg)
  • Evt. roller og verv du har tillegg til at du er medlem i Tromsø Ryttersportsklubb
  • Resultat fra konkurranser du har deltatt i
  • Medlemskap i andre idrettslag
  • Søsken

Hvor lagrer Tromsø Ryttersportsklubb informasjon om deg og hva brukes de den til

Informasjonen om deg lagres i medlemsregisteret og i fakturasystemet vårt (det vil si oversikten over betalinger til klubben). Hvis du er påmeldt kurs lagres dette i kursoversikt. Dette deles ikke med andre enn de som jobber hos oss, regnskapsfører eller den som er ansvarlig for kurset du er påmeldt. Den som har ansvar for å legge inn medlemmer i registeret vil også kunne se navn, foresatte, fødselsdato, telefon og e-post, det samme vil Norges Idrettsforbund

Hvis du starter konkurranser vil det i stevnesystemene Horsepro og Equipe vise resultat fra konkurranser du har deltatt i, og med hvilken hest. Dette kan alle se hvis de går inn på resultatlisten. Denne informasjonen kan ikke slettes.

Alle medlemmer av Tromsø Ryttersportsklubb registreres i et program hos Norges Idrettsforbund som heter Min Idrett. Ingen kan se eller søke opp navnet ditt der (med mindre du eller dine foreldre har endret dette). Har du verv i Tromsø Ryttersportsklubb som f.eks. at du er medlem av sportskomiteen eller lignende vil navnet og hva du er medlem i (verv) vises i Min Idrett for andre. Navnet ditt vil også kunne bli lagt på hjemmesiden til Tromsø Ryttersportsklubb for å vise hvem som sitter i forskjellige komiteer som f.eks. sprang- og dressurkomiteene.

Hvis du er usikker på hva som lagres av informasjon om deg, kan du be en av dine foreldre om å lese «personvernerklæring Tromsø Ryttersportsklubb», så kan de ta kontakt med Tromsø Ryttersportsklubb hvis de har flere spørsmål.

Hjemmeside, Facebook og andre sosiale medier

Hvis du kommenterer på et innlegg på Tromsø Ryttersportsklubb sin side på Facebook vil alle kunne se kommentaren din og at du har skrevet den.

Bruk av bilder av deg: ingen skal legge ut bilder av deg hvis du er under 16 år uten at en av dine foreldre har godkjent dette. Hvis du er over 16 år kan du selv godkjenne dette. Hvis du finner bilder av deg som du ikke liker kan du be foreldrene dine ta kontakt med Tromsø Ryttersportsklubb for å få slettet bildet hvis du vil det. Selv om du har sagt ja til at bildet kan brukes kan du ombestemme deg og si at du vil at bildet skal slettes.

Hvis dine foreldre eller du selv sier ja til å bruke bilder kan bildene bli lagt på hjemmesiden, Facebook eller arrangement på Facebook. Du skal alltid få vite hva bildene skal brukes til når du eller dine foreldre blir spurt av noen fra Tromsø Ryttersportsklubb om de kan ta bilde, eller bruke et av deg.

Hvordan kan du få tatt bort bilder eller slette informasjon om deg selv

Du kan få informasjon om hvordan du kan slette ting ved at dine foreldre kontakter Tromsø Ryttersportsklubb. Resultat fra konkurranser kan ikke slettes. Hvis du er over 16 år kan du selv ta kontakt.

Besøk på hjemmesiden og Facebook

Tromsø Ryttersportsklubb kan ikke se at du har sett på hjemmesiden deres eller på Facebook siden deres. Hvis du er medlem av en gruppe på Facebook vil de andre medlemmene kunne se at du har sett på innlegg lagt ut.

Rettigheter

Hvis du eller dine foreldre har bedt om å få slettet noe om deg fra Tromsø Ryttersportsklubbs hjemmeside, og de ikke har gjort dette, kan du klage. Da må en av dine foresatte ta kontakt og klage til Datatilsynet; www.datatilsynet.no.

 

Jeg vil dele: