Anlegg


Tromsø Ryttersportsklubb sitt anlegg er på festet tomt. Tromsø Ryttersportsklubb eier bygningsmassene på området. Alt treningsutstyr, hindermateriell og rail eies av Tromsø Ryttersportsklubb. All bruk av lokaler og utstyr skal være i samsvar med kontrakt eller etter Tromsø Ryttersportsklubbs bestemmelser.

Treningsfasiliteter består av:

  • Lille ridehus: innendørs ridehall med ridebunn bestående av fiber/sand.
  • Store ridehus: innendørs ridehall med ridebunn bestående av Walberfiber/sand. Manuelt styrt dryppvanne anlegg.
  • Utebane: utendørs ridebane på, ridebunn bestående av sand. Utebanen har banelys for riding om kveldene.
  • Turstier i skogen inne på vårt anlegg, som brukes til turriding.

Materiell:

Klubben er eier av materiell tilknyttet både dressur- og sprangridning.

Sprang:

Vi benytter eget sprangmateriell til konkurranse, som består av hinderstøtter i ulik utforming med bommer, planker og vannmatter. Vi bruker eget materiell til trening bestående av ordinære støtter (plast, stål og tre) og bommer, samt kavaletter.

Dressur:

Vi har egen dressur-rail som dekker stor bane (ca. 20×60 meter). Vi har også dommerbod ute. 

Redskap:

Klubben har egen traktor, tankvogn, slodd, ridebaneharv og annet utstyr til traktoren. I tillegg leaser vi en gravemaskin.

Jeg vil dele: