Årsmøtets referat


Kafeen på Rideskolen kl.18.00 Godkjenning av stemmeberettigede 17 stemmeberettigede Valg av: Dirigent: Jan Roger Vollan, valgt Protokollfører: Kristin […]

Referat årsmøtet 2022