Personvernerklæring Tromsø Ryttersportsklubb


Denne personvernerklæringen gjelder for brukere av nettsiden til Tromsø Ryttersportsklubb, samt for medlemmer og leverandører til Tromsø Ryttersportsklubb.

Tromsø Ryttersportsklubb er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn fra denne nettsiden.

En egen erklæring rettet til barn og andre mindreårige er laget, se «Personverninformasjon for barn og andre mindreårige i Tromsø Ryttersportsklubb»

Informasjon som lagres av Tromsø Ryttersportsklubb

Tromsø Ryttersportsklubb samler inn informasjon fra leverandører og medlemmer, som for eksempel:

  • Firmanavn/Navn
  • Firmaadresse
  • Kontaktperson (inkludert navn, telefon og epost-adresse)
  • Fødselsdato på medlemmer
  • Navn på foresatte til mindreårige medlemmer
  • Familierelasjoner ved familiemedlemskap
  • Evt. roller et medlem har i idrettslaget utover ordinært medlemskap (inkl. verv).

Opplysningene samles inn via å tegne medlemskap, kurspåmelding eller e-poster fra avsender, samt leverandøropplysninger gitt. Det er frivillig å oppgi informasjon i disse tilfellene, men manglende opplysninger kan medføre at Tromsø Ryttersportsklubb ikke kan gi medlemskap.

Tromsø Ryttersportsklubb samler ikke inn personopplysninger som fødsels- og personnummer fra nettsidens besøkende.

Formål med innhenting av informasjon

Formålet med informasjonen som hentes inn er å kunne administrere medlemskap, betalinger, kursadministrasjon, administrasjon av påmeldinger til kurs og konkurranser, levere resultat fra konkurranser, håndtere lisenser og forsikringer, samt å forbedre tilbudet Tromsø Ryttersportsklubb leverer. For leverandører er det å kunne håndtere betaling og bestilling av varer og tjenester. Medlems og leverandøropplysninger lagres i 10 år i regnskapssystemet.

Hvordan informasjon lagres

Informasjon lagres i våre medlems- og leverandørsystemer.

Medlemmer blir registrert i Min Idrett som driftes av Norges Idrettsforbund. For utfyllende info se Norges Idrettsforbund sine sider eller ta kontakt med Troms Idrettskrets. Det enkelte medlem kan selv administrere og se hvilke opplysninger som er lagret under https://minidrett.nif.no/

Påmeldinger til konkurranser (stevner) blir håndtert via Horsepro og Equipe, begge programmer driftes av Norges Rytterforbund. For utfyllende info se Norges Rytterforbund sine sider eller ta kontakt med Troms Rytterkrets. Det enkelte medlem kan selv administere og se hvilke opplysninger som er lagret under http://www.horsepro.no/ og https://online.equipe.com/

Hvordan få slettet informasjon

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Tromsø Ryttersportsklubb direkte. Vi gjør oppmerksom på at sletting av konkurranseresultater ikke vil være mulig. For utfyllende info om dette ta kontakt med Troms Rytterkrets. Sletting betinger også at kravet ikke er i strid med annen lovgivning som for eksempel arkivloven eller regnskapsloven.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter med unntak av det som registreres i Min Idrett, Horsepro og Equipe.

I Horsepro og Equipe vil stevneresultat og oversikt over startende være offentlig tilgjengelig.

I Min Idrett vil informasjon ikke være søkbar på internett med mindre den enkelte selv endrer standard innstillinger og gjør informasjonen tilgjengelig. Har du derimot verv i et idrettslag vil verv og navn fremkomme.

NIF og de med administrasjonsrettigheter i Tromsø Ryttersportsklubb vil få tilgang til navn, adresse og medlemskap og verv i idrettslag du er medlem i. Dette benyttes kun for å administrere Tromsø Ryttersportsklubbs sitt medlemsregister.

Tromsø Ryttersportsklubb kan bruke underleverandører til å levere dataprogrammer for håndtering av innsamlet informasjon. Underleverandører kan også i visse tilfeller behandle personopplysninger på vegne av Tromsø Ryttersportsklubb, eksempel være faktureringsprogram og regnskapstjenester.

Informasjon gjennom webanalyse og informasjonskapsler via Awstats

Tromsø Ryttersportsklubb bruker analyseverktøyet Google Analytics for analyse av brukeratferd på denne nettsiden.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Tromsø Ryttersportsklubb bruker Google Analytics som igjen benytter sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjon via sosiale media, nettside og Facebook

Det er mulig for alle å kommentere på innlegg på idrettslagets Facebook-side. Her vil navn og profil fra avsenderen fremkomme offentlig.

Medlemmer vil kun etter samtykke bli brukt i profilering av idretten eller idrettslaget, dette kan være i forbindelse med kurs eller konkurranser. Profilering vil både kunne skje på idrettslagets hjemmeside, Facebook samt arrangement på Facebook.

Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykke tilbake og kreve sletting av bilder. Navn, plassering og sted vil kunne fremkomme under bilder. Publisering av bilder av mindreårige under 16 år skal ikke skje med mindre skriftlig samtykke fra en foresatt foreligger, samtykke kan trekkes tilbake og bilde kreves slettet. Foresatte kan også kreve sletting av profilering av mindreårige over 16 år, til tross for at samtykke fra den mindreårige er gitt.

Rettigheter

Som kunde/medlem eller leverandør har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Dersom du mener at Tromsø Ryttersportsklubb ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Daglig leder er ansvarlig for idrettslagets håndtering av personopplysninger.

Jeg vil dele: