Ridehusreglement


 1. Varsle før du skal inn i ridehus, ikke åpne døren før du har fått klarsignal.
 2. Av- og påstigning, skritt og holdt gjøres innenfor
 3. Ved møtende ryttere: hold til høyre (venstre skulder mot venstre skulder). Den som rir på venstre hånd, har rett på sporet.
 4. Det er ikke tillatt å bruke øretelefoner eller øreplugger på anlegget (kan ha en plugg). Mobiltelefon skal ikke brukes på hesteryggen.
 5. Alle ryttere skal møkke etter hesten sin både inne og ute rundt stallene
 6. Ved bruk av hindermateriell og lignende, skal alt settes på anvist plass etter
 7. Alle skal ri med
 8. De under 18 skal ha sikkerhetsvest ved hopping
 9. Longering skal kun forekomme i lille ridehus, så fremst det ikke er til sjenanse for andre Maks 2 ryttere i ridehuset ved longering. Det skal brukes hjelm og hansker ved longering
 10. Alt opphold i ridehuset skal foregå stille og rolig.
 11. Fotgjengere og andre tilskuere er ikke tillatt i ridehuset av sikkerhetsmessige årsaker. Opphold deg på tribunen.
 12. Ryttere skal vise respekt for hverandre, og ta hensyn til hverandre.
 13. Lyset skal slukkes dersom du er siste rytter i ridehuset, også på dagtid
 14. Hopping skal kun forekomme med kyndig person over 18 år til stede.
 15. Det skal tas særskilt hensyn til de yngste rytterne på de minste hestene
 16. Det skal være riktig utstyr på hest og rytter ut fra hva som er aktiviteten
 17. Hallplanen skal følges.
Jeg vil dele: