Ønsker du å bli medlem i klubben?


Tromsø ryttersportsklubb har i dag ca. 400 medlemmer. Disse fordelt på begge kjønn og alle aldersgrupper. For å benytte anlegget hos oss, uansett om det er som elev, oppstallør, hestepasser, forrytter eller lignende, må du være medlem hos oss.

For å bli medlem hos oss, må du lage deg en bruker enten via «Min idrett» (www.minidrett.nif.no) eller annet medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF. Du må registrere navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Dersom du er under 15 år, må du oppgi navn og kontaktinformasjon til foresatte. Alle medlemmer har en personlig «Min side» på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes, og medlemskap kan ikke gjenopptas før den utestående kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter to års forfalt kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må idrettslaget ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg.

Medlemskontingent

Alle brukere av Tromsø Ryttersport sitt anlegg må være medlemmer i klubben. Medlemskontingent blir vedtatt på årsmøtet og er i år 2022:

Barn: 500,-
Voksen: 750,-
Familie: 1050,-
Betaling av medlemsavgiften, innmelding og utmelding gjøres via «Min Idrett» (www.minidrett.nif.no)

Jeg vil dele: