Innkalling til ordinært årsmøte i Tromsø ryttersportsklubb


Styret kaller inn til årsmøte i Tromsø ryttersportsklubb 15. mars 2024. Agenda og innstilling fra valgkomiteen vil komme nærmere møtet. Saker som ønskes fremmet må være styret i hende innen 1. mars 2024.

Jeg vil dele: