Årsmøtet i Tromsø ryttersportsklubb 2024


Utsettelse av årsmøte

Etter samtaler og diskusjoner med regnskapsfører og revisor i dag 20. mars, er vi dessverre tvunget til å utsette årsmøtet.

For å sikre at vi ikke får flere utsettelser, er datoen i samråd med revisor, satt til 9. april.

Vedtak: På grunn av utsatt ferdigstillelse av regnskapet vil ikke revisor klare å ha ferdig revidert regnskap for TRSO i tide til planlagt årsmøte-dato. For å unngå flere utsettelser settes ny årsmøte dato til 9. april kl. 18:00. Møtet vil finne sted i klubbens lokaler på Sandnes Gård.


Saksliste

Innkomne saker

Foreløpig årsregnskap

Kontrollkomiteens beretning

Styrets beretning

Presentasjon av de som er foreslått til nytt styre og til kontrollkomiteen

Endringer i lagets lov

Idrettsstyret vedtok 13.12.2023 ny lovnorm for idrettslag. Lagets lov er nå justert som følge av dette. Men avsnittet om kontrollutvalg (tidligere kalt kontrollkomite) i § 10 (om årsmøtet) kan vi ikke uten videre «oversette» innholdet. I gammel lov var det to medlemmer og to varamedlemmer. I den nye loven skal det være en leder, et valgbart antall medlemmer og et valgbart antall varamedlemer. Dette skal opp til votering på årsmøtet.

Nye dokumenter publisert 31.5.2024

Ekstraordinært årsmøte

Revisors beretning

Årsregnskap 2024

Referat fra årsmøtet 2024

 

 

 

Jeg vil dele: