Referat Oppstallør
Komitèen har fått et nytt medlem fra gammelstallen: Gunn Evertsen! Velkommen! SAKSLISTE: Sak 1: Oppstallørkomitèens arbeidsoppgaver Oppstallørkomitèen har […]

Møte i oppstallørkomitèen 31.08.23