Styrets referater


Styremøte 11.08.22 på Teams 19.00-21.30 Tilstede: Marthe, Hege, Veronica, Monica, Anja, Kristin, Geir (daglig leder) Tommy og Miriam […]

Referat styremøte 11. august 2022


Dato:   22.06.2022 Kl:        19.15-21.30 Sted:   Kafeen Tilstede: Marthe Haukland, Geir Tore Norbye, Anja Lind, Monica Utstrand, Tommy […]

Referat styremøte 22. juni 2022Dato:   03.06.22 Kl:        17.30 – 20.00 Sted:   Kafeen Til stede: Geir Norbye, Marthe Haukland, Miriam Bjørndalen, Veronika Wik, […]

Referat styremøte 3.juni 2022


Dato:   10.05.2022 Kl:        17.45 Sted:   Kafeen Til stede: Marthe Haukland, Geir Tore Norbye, Anja Lind, Veronica Wiik, Monica […]

Referat styremøte 10. mai 2022Dato:  20/4 2022 Kl:       18.30-21.00 Sted:   Kafeen Tilstede: Geir Tore Norbye, Marthe Haukland, Arild Johnsen, Veronica Wiik, Kristin […]

Referat styremøte 20. april 2022


Dato:   24/3 2022 Kl:        18.00 Sted:   Kafeen Tilstede: Geir Tore Norbye, Marthe Haukland, Arild Johnsen, Veronica Wiik, Kristin […]

Referat styremøte 24. mars 2022