Styrets referater
Torsdag 19.01.23 kl. 18.00. Tilstede: Kristin, Monica, Miriam, Anja og Geir Saksliste: Troms idrettskrets Solveig Johansen Nygaard […]

Referat styremøte 19. januar 2023


Styremøte 14.12.22 kl. 18.00-20.00 i kafeen på rideskolen Tilstede: Marthe, Kristin, Anja, Monica, Veronica, Hege, Geir Forfall: Miriam […]

Referat styremøte 14. desember 2022