Referat ekstraordinært årsmøte 2022


I dokumentet som ligger vedlagt ligger referatet fra det ekstraordinære årsmøtet, som ble annonsert på årsmøtet 2022, som omhandlet regnskap og budsjett.

Referat ekstraordinært årsmøte 2022

Jeg vil dele: