Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Tromsø Ryttersportklubb 24. mars 2022


Valgkomiteen har bestått av Skjalg Fjellheim (leder), Camilla Nordstrøm og Harald Steen. Komiteen har hatt to fysiske møter og utover det hatt kontinuerlige drøftelser på digital plattform. Klubbens medlemmer er via Facebook og klubbens hjemmeside invitert til å komme med forslag til kandidater. Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene.

Styremedlem Arild Johnsen var opprinnelig ikke på valg, men har bedt om å forlate styret. Valgkomiteen har etterkommet dette ønsket.

 

Styre 2022-2023:

Leder: Marthe Haukland (1 år)

Nestleder Kristin Kjørsvik (1 år)

Styremedlem knyttet til anleggskomiteen: Monica Utstrand (2 år)

Styremedlem rideskolen: Hege Brose (1 år, ikke på valg)

Styremedlem Sport: Veronica Wiik (1 år, ikke på valg)

Styremedlem Oppstallør: Anja Lind (2 år)

Varamedlem: Tommy Torvanger (1 år)

 

Kontrollkomite 2022-2023:

Catarina Roos Bilsbak (leder)

Harald Steen (medlem)

Ellen Appelbom (medlem)

Guro Sandsdalen ( vara)

Trond Skogly (vara)

 

Valgkomite 2022-2023:

Camilla Nordstrøm (leder)

Tommy Sivertsen (medlem)

Tone Wiik (medlem)

 

Tromsø 13.mars 2022

 

Skjalg Fjellheim (sign)         Camilla Nordstrøm (sign)       Harald Steen (sign)

Jeg vil dele: