Valgkomiteen ønsker innspill før årsmøtet!


Årsmøtet 2023

Kjære medlemmer i Tromsø Ryttersportsklubb, valgkomiteen ønsker innspill på kandidater til styreverv i forkant av årsmøtet. Vi trenger å finne de kandidatene som passer til de ulike posisjonene, og har de egenskapene og kompetansen for å sitte i styret til TRSO. Vedlagt oversikt over roller og krav, forslag til kandidater begrunnes og sendes skriftlig til valgkomiteen. De som foreslås som kandidater må forespørres på forhånd og godkjenne at de foreslås.

Valgkomiteen består av Camilla Nordstøm (leder), Tone Wiik og Tommy Sivertsen

Frist for forslag settes til 5. februar og sendes valgkomite@trso.no

Jeg vil dele: