Referat styremøte 24. mars 2022


Dato:   24/3 2022

Kl:        18.00

Sted:   Kafeen

Tilstede: Geir Tore Norbye, Marthe Haukland, Arild Johnsen, Veronica Wiik, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Anja Lind, Miriam Bjørndalen og Tommy Torvanger

 

Sakliste:

Vedtakssaker:

 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte
  Vedtak: Godkjent

 

 • Godkjenning av innkalling
  Vedtak: Godkjent

 

 • Ansette Geir Tore Norbye i 100% fast stilling som daglig leder fra 01.04.2022
  Vedtak: Ansatt fra 01.04.22 som daglig leder i Tromsø ryttersportklubb.

 

 • Øke stalleie:
  Øke pris på flis og pellets
  Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å justere prisen på flis og pellets etter de avtaler vi inngår, med inntil 5% påslag. Han sjekker ulike tilbud.

 

 • Sak – unntatt offentlighet

 

Orienteringssaker:

 • Årsberetning – Godkjent
 • Budsjett – Godkjent
 • Gjennomgang innkomne årsmøtesaker -ingen innkomne saker enda
 • Hvilke papirer legges ut når – legger ut saker 14 dager før
 • Ansatte -> ny modell for ansatte – godkjent
 • Presentasjon av Mark- Forbrenningsanlegg. Kommer på neste styremøte.
 • Eventuelt:
  – ansatte på dagtid har ansvar for hest utlånt til rideskolen
  – hoppetider – svar på undersøkelsen om hallplan er kommet inn.     Bearbeiding er i gang. Tas opp på styremøte når resultatet er klart.

 

Referent Kristin H. Kjørsvik

 

 

Jeg vil dele: