Referat styremøte 22. juni 2022


Dato:   22.06.2022

Kl:        19.15-21.30

Sted:   Kafeen

 

Tilstede: Marthe Haukland, Geir Tore Norbye, Anja Lind, Monica Utstrand, Tommy Torvanger, Hege Brose, Kristin H. Kjørsvik.

Forfall: Veronika Wik, Miriam Bjørndalen

Sakliste:

 1. Skadedyr:
  Geir kontakter Rentokil. Hvis de ikke kan komme før til høsten skal vi spørre om hva vi kan gjøre selv nå. Dette haster. Geir inviterer Rentokil på befaring. Oppstallører oppfordres til å sette ut egne musefeller, tette hull og være nøye med å ikke ha mat i skapene/ ev ha ting i lukkede bokser.
 2. Rubic og igangsetting:
  De kommer opp fra Rubic til å hjelpe oss til å bli kjent med systemet til høsten.
  De har startet overføring av integrasjoner fra NIF sitt medlemsregister. Geir begynner å se på bruken i sommer.
 3. Personalkabalen i sommer:
  Ferieavvikling uke 28-33, alle ukene er det ansatte på jobb
  Geir har arbeidstiden sin på stallen i sommer
  Diskusjon unntatt offentlighet
 1. Høsten – ansatte- ridekurs:
  Har fått fylt opp noen plasser, bare de som allerede er på kurs har fått tilbud. Går etter hvert ut med at det er ledige plasser på kurs offentlig. Har fortsatt mye ledig. Har instruktører klar til høsten, alle de vi har i dag fortsetter. Trener 1. kurs settes opp til høsten for disse. Marthe sjekker med rytterforbundet.
  Må ha to assistenter hver kveld – en i hver stall. Har disse også på plass.
  Mangler hester til høsten, det ses etter nye til lån eller kjøp.
  Må redusere på antall privattimer dersom det ikke kommer nye hester
 2. Ledige stallplasser, utlysning:
  Det er ingen ledige plasser nå.
 3. Rideleir:
  Avlyst uke 27.
  Instruktør alene i uke 26.
  Instruktør alene i uke 32
  Instruktør med assistent i uke 33

Instruktør sender ulike oppgaver til ansatte
Betaling på faktura, denne sendes ut i løpet av uken for uke 26

 1. Kontakt med MEMM:
  Møte i dag. Gjennomgang av kontrakt. Gått en runde på anlegget.
 2. Dugnad:
  Det er de samme som kommer på dugnadene, disse har mange dugnadstimer mer enn de trenger.
  Kan vi gjøre noe for å motivere de som kommer til å fortsette å komme?
  Vi trenger at de som har mange timer dugnad også fører dugnadslister
  Fremsnakke de som gjør mye dugnad
  Dugnadsplikt for rideskoleelever?
  Ta opp dugnadsinnsats på medlemsmøte
 1. Annet:
  Sjekke Steward-kurs, når går det? – Sjekke med NRYF

 

 

Kristin Kjørsvik
Referent

 

 

 

 

Jeg vil dele: