Referat styremøte 10. mai 2022


Dato:   10.05.2022
Kl:        17.45
Sted:   Kafeen

Til stede: Marthe Haukland, Geir Tore Norbye, Anja Lind, Veronica Wiik, Monica Utstrand, Hege Brose, Miriam Bjørndalen og Kristin Kjørsvik (på teams).

Frafall: Tommy Torvanger

Oppfølgingsmøte
Dato:   19.05.2022
Kl.        19.45
Sted:    Kafeen

Til stede: Marthe Haukland, Geir Tore Norbye, Anja Lind, Veronica Wiik, Monica Utstrand, Hege Brose, Miriam Bjørndalen , Tommy Torvanger og Kristin Kjørsvik.

 

Sakliste

 • Breefing av kvitebjørn varme kl 18-18.15
  • Utbygging av fjernvarme, ny trase fra Skattøra til Ørneveien rundt nordspissen. Det ligger i planene til kommunen å lage et kollektivfelt fra Hamna til Jekta. Traseen til Kvitebjørn vil ligge under det planlagte kollektivfeltet. Det vil komme inn på TRSO sitt område oppe ved Ringveien. Oppstart juni/juli ved Ørnevegen, de vil muligens passere vår innkjørsel i august, adkomst til stallen vil ikke bli spesielt hemmet.
 • Traktor, hva gjør vi med reparasjoner?
  • Monica har mulighet å få et prisoverslag på reparasjoner som skal bli veldig gunstig for oss prismessig.
  • Vi prøver å skaffe en dieseltank til stallen. -> Monica sjekker ut muligheter for å få en gratis.
  • Det skal lages en drifts og vedlikeholdsplan for traktoren og gravemaskinen.
 • Unntatt offentlighet
 • Bedriftskort
  • Geir har bestilt bedriftskort -> styret i sin helhet må inn å signere avtalen.
 • Rideskolen -> Vi får en kjapp oppdatering på hvordan det går.
  • Vi mangler ponnier -> det letes iherdig etter ponnier/hester for kjøp eller lån
 • Feriekurs -> de to siste kursene er halvfulle, og de to første har mange ledige plasser.
 • Oversikt ferieavvikling i stall
  • Alle ansatte har levert ferieønsker, det ser ut som at de kan få ferie etter ønske.
  • Vi har godt med vikarer tilgjengelig hvis behov.
 • Høy
  • Mandag 16 mai kommer det ny leveranse med høy.
  • Vi ønsker å få tak i to leverandører av høy fra høsten av, slik at vi har større mulighet for å dekke flere hesters behov.
  • Vedtak: fra 01.09.2022 vil det ikke lenger være mulig for oppstallører å lagre eget høy innendørs på stallen.
 • Oppstalling, Ledige bokser, Kjøp/salg Paddock
  • Bokser-> Full stall pdd.
  • Kjøp av privat hus i paddock eiet av klubben -> vedtak: klubben kjøper huset og selger det videre med paddocken
 • Gjennomgang avtale med Tromsdalen vgs
  • Gjennomgang og fornying av avtale. Nytt møte med Tromsdalen vgs i starten av juni for å gjøre ferdig avtalen.
 • Arbeidsreglent
  • Sist revidert april 2019.
  • Ny revisjon vår 2022 med noen endringer
 • Rentokil
  • Geir jobber med å inngå ny avtale for å få bukt med skadedyr
 • Rutiner/regler ved manglende innbetalinger av stalleie
  • Vedtak: Det skal ikke kunne opparbeides mer gjeld enn 10.000kr.

Manglende innbetaling går direkte til inkasso, oppstallør mottar ett varsel med frist for å innfri utestående beløp. Hvis fristen for innfrielse av utestående ikke overholdes blir stallkontakt sagt opp med umiddelbar virkning.

 • Behov for styremøter i sommer
  • Det gjennomføres et fysisk møte i juni
  • Det gjennomføres møter på teams ved eventuelle behov i sommer
 • Presentasjon av Rubic
  • Rubic er en Platform med flere verktøy i seg til bruk for medlemmene for kommunikasjon, betalinger, kurs osv.
  • Vedtak: vi går til anskaffelse av Rubik som klubbens felles plattform.

 

Marthe Haukland
Ref.

Jeg vil dele: