Referat medlemsmøte 13. desember 2016


13. desember 2016 ble det avholdt medlemsmøte for Tromsø ryttersportsklubb. Agendaen var som følger:

  1. Innledning
  2. Informasjon om pågående omorganiseringsprosess
  3. Innkommet sak om utebaneprosjektet og renovering
  4. Innkommet sak om hvordan styret håndterer klager og konflikter
  5. Innkommet sak om åpningstid

Trykk her for å lese referatet.

Jeg vil dele: