Krav om ekstraordinært årsmøte


Det vises til fremsatt krav om ekstraordinært årsmøte, og og styret informerer i denne sammenheng om at møtet er berammet til 28. juni 2017.

Mer informasjon og styrets kommentarer til kravet kan leses her:

Informasjon om e.o årsmøte

 

Jeg vil dele: