Innkalling til ekstraordinært årsmøte


Med henvisning til lagets lov §17, første ledd, bokstav d, og signert krav fra medlemmer, kalles det med dette inn til ekstraordinært årsmøte.
Tid:  28. juni 2017 kl. 1930
Sted: Kafe i store ridehus, Sandnes Gård
Årmøtedokumenter med saksliste vil publiseres senest 21. juni.
Vedlegg:

 Til orientering

Styret tar utgangspunkt i at oversikten vi har mottatt over de som har fremmet kravet, følger som en del av selve kravet/dokumentet.

Styret har uansett, på grunn av støy omkring saken, i dag valgt å fjerne lenken til listen fra klubbens nettsider.

Mistillitsforslaget, med kravet i sin helhet, inkludert listen over fremsettere av kravet, finnes hos klubbens administrasjon og kan hentes der i kontortiden.

Jeg vil dele: