Arbeidsoppgaver


Det å være hestepasser vil si å gjøre alle de samme tingene som eieren ville gjort om han/hun var der. Altså å ta seg godt av hesten, og se til at den alltid har det så godt som overhode mulig.

– Måkke med en gang man kommer.
– Sette ut hesten hvis den står inne, og skal ut.
– Ta inn hesten hvis den skal inn.
– Alltid se til at hesten er ren og pen, å at hovene er tatt.
– Se til at halen og hovskjegget ikke blir for langt.
– Sjekk at drikkekar og forkar er rent.
– Vaske ben om de er skitne, aldri la hesten stå inne med gjørme på seg.
– Sørge for at alt utstyr passer hesten og er i orden, hvis det ikke gjør det si fra til Ellen.
– Se til at utstyret til hesten er rent og pent, og henger der det skal henge.
– Heng dekken på plass på tørkerommet, slik at de blir tørre til neste dag.
– Hjelpe til på stellene hvis en er i stallen, koste og rydde.

I tillegg har man en fast leiedag i uka. Da skal man møte kl. 16.00, ta inn ponniene og gjøre dem klar for timene. Leie på timene og/eller være tilgjengelig om behov. Hjelpe til å møkke hos ponniene, fylle vann, fore kvelds ogog koste. Etter timene skal ponniene børstes over og bli tatt hovene på, og til sist og rydder ferdig for kvelden. (se annen artikkel om dette)

Har man leiedag på en dag det ikke er rideskolekurs (helligdag eller jule/påskeferie) så møter man kl. 9.00 og har samme plikter som på helgestell.

Helge-stell går på omgang i ponnistallgjengen. De som har stell har leietimene på fredag (møter kl. 16.00). De møter kl. 9.00 på lørdager og er ferdige i 13 – 14 tiden både lørdag og søndag. De setter ut ponniene, gjør reint og ser til at de har vann. De har også ansvar for å fore ponniene ute, rydde stallgang og ponnisalrom. Siste oppgave er foring av lunsjen ute.

Belønningen er faste ridetimer på søndager. Da deles hestepasserne opp i to grupper. Hester deles ut samme dag.

Stevnehelger og helger med spesielle aktiviteter er det ikke instruksjon, men friridning. Da må det være voksne tilstede.

Jeg vil dele: