Velkommen til informasjonsmøte 11 september 2018


Kjære medlem i TRSO
Det innkalles med dette til et informasjonsmøte i TRSO den 11. september kl 18.00 i klubbens kafeteria.
Her vil daglig leder redegjøre for status i klubben PT, gjennomgang av halvårsregnskap. Informasjon om Møkkesaken – hva skjer videre? Gjennomgang av høstens aktiviteter og rideskole.
Innføring av nye komiteer
Oppstart av budsjettarbeid 2019 – involvering av klubben.
Styret ved Thorbjørn Nymo vil også være tilstede for å orientere om økonomisk gjennomgang av klubben og vise til midlertidige økonomiske avklaringer sammen med Accountor.

Mvh
Veronica Isaksen
Daglig leder

Jeg vil dele: