Valgkomiteen:


Valgkomitè

 

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Valgkomiteens plikter:

  • Valgkomiteen skal ha gjort en jobb på forhånd på vegne av årsmøtet for å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet på skuta for de neste årene!
  • Før årsmøtet, på tidspunktet vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag for nominering som skal legges frem på årsmøtet.
  • Under årsmøtet presentere valgkomiteens forslag.

Se også for hvordan arbeidet i en valgkomitè skal foregå:  www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/

Jeg vil dele: