Klubbens verdier, visjon og mål


Foto: Helene Enoksen

Verdier

Tromsø Ryttersportklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.  Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Tromsø Ryttersportklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår:

Respekt: innebærer raushet, takhøyde, mangfold, likeverd og toleranse. Dette betyr at du respekterer andres meninger, og behandler alle likt, uansett nivå, alder og kjønn.

Omsorg: innebærer hestevelferd, omsorg for mennesker og dyr. Dette betyr at du hjelper og støtter andre, at du tar godt vare på hesten du har ansvar for.

Samhold: innebærer vennskap, lagånd, gjøre hverandre gode og inkludere alle. Dette innebærer at du gjør ditt beste for å styrke samarbeidet på rideskolen. Du hilser på alle, og hjelper til om noen trenger det. Du fremsnakker de andre medlemmene.

Verdiene skal hjelpe oss til:

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon og virksomhet

Tromsø ryttersportsklubbs visjon er «hest og ridning for alle», denne visjonen danner også grunnlag for klubbens virksomhetside. Klubben tilbyr et miljø som er åpent for alle som ønsker å lære om hest, fra rideopplæring til aktivt satsende rytter, skal få et godt tilbud hos oss.

Hovedmål

Tromsø Ryttersportsklubb har som målsetning å være en satsingsklubb for hestesport i Nord-Norge.  Vi skal ha et anlegg, et sportslig tilbud og en rideskole som tiltrekker seg og utvikler ryttere innenfor både sprangridning og dressurridning.

Strategier:

  • treningstilbudet og fasilitetene skal legge til rette for at ryttere kan hevde seg godt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
  • rideskolen skal drives på en slik måte at den tiltrekker seg elever og bidrar til rekruttering til ridesporten og til klubben. Dette gjør vi gjennom å videreutvikle klubbens tilbud til barn og unge på alle nivå. Rideskolen skal ha jevnlig vedlikehold av et hensiktsmessig heste- og ponnimateriell samt en god kvalitet på instruktørsiden
  • Vi skal arrangere stevner og treninger
  • Vi skal iverksette tiltak og aktiviteter med sikte på å opprettholde et godt sosialt miljø i klubben
  • Vi skal ivareta et høyt sikkerhetsnivå blant klubbens medlemmer
Jeg vil dele: