Referat Styremøte 5. juni 2017


Styret har gjennomført styremøte 5. juni, og protokollen er tilgjengelig her:

Protokoll Styremøte 05 juni 2017

 

Styret har også mottatt et notat til styret fra NHO i sammenheng med medieoppslagene, den siste tiden. Dette notatet mener vi er av allmen interesse for klubbens medlemmer, og gjøres her tilgjengelig.

I lys av korrespondanse  den siste tiden på FB, kan styret opplyse at det ikke er det sittende styret som har bragt NHO inn i klubbens utfordringer, men det forrige styret. NHO har helt siden oktober/november 2017 bistått klubben. Notatet fra NHO kan leses her:

NHO_om styrets arbeid

Jeg vil dele: