Styremøte 29. november 2016


Sted: Tinghuset kl. 19:30-21:30

 

Tilstede:

Anne Grete Jakobsen Hansen, styreleder

Jan Roger Vollan, nestleder

Sofie Wiik Westberg, styremedlem

Ståle Åbotsvik, styremedlem

Daglig leder har meldt forfall.

 

Saksliste

Sak 65/16 Fastsette dato og agenda til medlemsmøte

 

Vedtak:

Det innkalles til medlemsmøte 13. desember kl. 19:45-21.30

Saksliste:

Innledning

Informasjon om pågående omorganiseringsprosess

Innkommet sak om utebaneprosjektet og renovering

Innkommet sak om hvordan styret håndterer klager og konflikter

Innkommet sak om åpningstid

Møtet avsluttes

Jeg vil dele: