Styremøte 25. September 2016


Sted:     TRSO – kafeen

Tilstede: Jan Roger Vollan, Catharina Roos Bilsbak, Ståle Åbotsvik, Sofie Wiik Westberg, Anne Grete J. Hansen, Anniken Skogly

Samlet styre vedtok at oppsatte saker til styremøte utgikk.

Sak 53/16           Konfidensiell sak

 

Sak 54/16            Arbeidsform for i styret

Det foreslås at varamedlemmer innkalles til møter kun ved forfall. Dette med bakgrunn i den prosessen styret skal lede og for å få en mer effektiv styreform.

Vedtak:

Styrets varamedlemmer innkalles kun ved forfall.

Vedtatt mot to stemmer.

Jeg vil dele: