Styremøte 17. januar 2017


Sted: Tinghuset kl. 17:00-19:30

 

Tilstede:

Anne Grete Jakobsen Hansen, styreleder

Jan Roger Vollan, nestleder

Sofie Wiik Westberg, styremedlem

Ståle Åbotsvik, styremedlem

Veronica Isaksen, Daglig leder

 

Saksliste

Sak 67/16       Innkommet post

  • TRSO er godkjent som lærebedrift i hestefaget.
  • Brev fra Liv Mona sendes til kontrollkomiteen.
  • Resultat av målinger av mugg i gammelstall – lagt ut på nett
  • Skal vi kjøre cup? Innsendt av Rune Kufaas.
    • Sendt videre til Sportskomite
    • Styre sender med sin mening

Sak 68/16       Komité for å se på organisering

 

Vedtak:          Det settes ned en komite som ser på organisering av klubben.


Sak 69/16       Innkalling til årsmøte

 

Vedtak:          Det kalles inn til årsmøte 21. februar kl. 19:45

 

Sofie Wiik Westberg

Jeg vil dele: