Styremøte 13. februar 2017


Tinghuset kl. 13.00

Anne Grete Jakobsen Hansen, styreleder

Jan Roger Vollan, nesteleder styret

Sofie Wiik Westberg, styremedlem

Ståle Åbotsvik, styremedlem

 

AGENDA/SAKSLISTE

  1. sak 01/ 17 Regnskap 2017
  2. Sak 02/17 – Budsjett 2017
  3. Sak 03/17 – Årsberetning inkludert styrets beretning

 

sak 01/ 17 Regnskap 2017

Styret har gjennomgått regnskapet for 2016, som viser et overskudd på kr. 205 847.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet og legger det frem for årsmøtet.

 

Sak 02/17 – Budsjett 2017

Styret har laget budsjett for 2017.

Vedtak:

Styret legger frem utarbeidet forslag til budsjett for årsmøtet.

 

Sak 03/ – Årsberetning inkludert styrets beretning 

Styret har godkjent årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetningen legges frem for årsmøtet.

 

Jeg vil dele: