Styremøte 12. Oktober 2016


Møte ble holdt per tlf.,  kl. 18:00
Til stede: Anne Grete Hansen, Jan Roger Vollan, Sofie Westberg, Ståle Åbotsvik

Referent: Styreleder
Sak 56/16 Videre styrearbeid etter at to medlemmer og to varamedlemmer har trukket seg 

Etter styremøte mandag 10.10.16 valgte styremedlemmene Anniken Skogly og Svein Kristian Wikstrøm å trekke seg. Tirsdag 11.10.16 valgte de to varamedlemmene Cathrin Kræmer og Catharina Roos Bilsak også å forlate sine styreverv. Under møtet mandag rådet idrettskretsen og rytterkretsen gjenværende styremedlemmer å bli sittende og jobbe videre frem til årsmøtet 2017, så lenge styret er vedtaksdyktig.

Under styremøtet ble det diskutert hvor vidt de styremedlemmene ønsket å fortsette i sine verv.

Vedtak:

De fire styremedlemmene forsetter i sine verv.

 

Sak 57/16 Informasjon til klubbens medlemmer

Med bakgrunn i den siste ukens hendelser ønsker styret å informere alle medlemmene i klubben om videre styrearbeid og beklage at vi ikke har rukket å få ut informasjon før den ble offentliggjort i dagspressen.

Vedtak:

Styret skriver informasjonsbrev som sendes ut til alle medlemmer i klubben. Utsending torsdag 13.10.16.

 

Sak 58/16 Informasjon til de ansatte

Styret er opptatt av å ivareta de ansatte i etterkant av artiklene i Nordlys og i iTromsø.

Vedtak:

Daglig leder innkaller de ansatte til møte, hvor styret møter de ansatte og informere om situasjonene og videre arbeid.

Møtet hevet kl 18.45

 

Jeg vil dele: