Styremøte 10. januar 2017


Sted: Tinghuset kl. 17:00-18:00

 

Tilstede:

Anne Grete Jakobsen Hansen, styreleder

Jan Roger Vollan, nestleder

Sofie Wiik Westberg, styremedlem

Ståle Åbotsvik, styremedlem

Veronica Isaksen, Daglig leder

 

Saksliste

Sak 66/16       Økonomihåndboken

Styret gjennomgikk utkast til økonomihåndbok.

Vedtak:          Styret godkjenner økonomihåndboken.

  

Anne Grete Jakobsen Hansen

Jeg vil dele: