Samarbeid med Facilit


Tromsø Ryttersportsklubb har vært så heldig å få et samarbeid med Facility Management AS. Facility Management AS (Facilit) ble stiftet i 1999. De utvikler programvare for byggforvaltning, blant annet med avvikshåndtering av mangler på bygg og håndtering av byggdokumentasjon.  Produktet heter Facilit FDVU, og er et modulbasert FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer.

Med tilgang til Facilit FDVU satser klubben på å kunne ta vare på bygningene på en mer profesjonell måte ved å få en bedre oversikt over alle feil og mangler på anlegget, i tillegg til å ha en bedre oversikt over alle oppgaver som må utføres. Samtidig vil Facilit FDVU gi en lettere håndtering av tilsynsrapporter, tegninger, offentlige pålegg og så videre.

Tromsø Ryttersportsklubb takker Facility Management AS for at de gir klubben denne muligheten.

Jeg vil dele: