Ridetimene


Det er avsatt 45 minutter per ridetime. I denne tid inngår oppsitting, justering av gjord og stigbøyler, fram- og nedskritting av hestene samt bytte av ryttere mellom timerne. Hvis instruktøren må hjelpe til med oppsaling inngår også dette i tiden.

Det er viktig at alle kommer i god tid til ridetimen! Jo flere hester som er børstet og oppsalet innen timen begynner, desto mer effektivt kan tiden benyttes. Vi anbefaler at du er på plass minimum ett kvarter innen ridetimen. Hvis den hest du skal ri allerede er i ridehallen kan du hjelpe dine kurskamerater med å få hesten klar.

Av sikkerhetshensyn er porten inn til ridehallen stengt under ridetime. Det betyr at hvis du kommer etter at timen har begynt har du mistet timen.

Jeg vil dele: