Rideskolestevne og banehopping


  1. mai avholdt TRSO rideskolestevne på Tromsø rideskole etterfulgt av banehopping. Begivenheten markerte at rideskolen og TRSO har fått midler fra Samfunnsløftet (SpareBank1 Nord-Norge) som skal bidra til å styrke og opprettholde rekruttering og aktivitet på alle nivåer innen sprang og dressur. I tillegg har vi opprettet et solidaritetsfond som skal bidra til å motvirke og kompensere for sosial ulikhet og barnefattigdom.

Dagen ble en dag med idrettsglede for ALLE med baner hvor høyden varierte fra 10 cm (bommer på bakken) til 100cm. I tillegg ble det arrangert runderidning og kafe.

Administrasjonen og styret takker for alle bidrag, og ikke minst alle som deltok!

Jeg vil dele: