Rideskolekomiteen


Rideskolekomiteen ble stiftet i 2015 og har som målsetning å jobbe for å skape et godt og aktivt miljø for rideskoleelevene. Komiteen skal også bidra til god kommunikasjon mellom rideskoleelever, klubben og de ansatte.

Det er ønskelig at alle grupper i rideskolen er representert, dvs. både ponni- og hesteforeldre og aktive rideskoleryttere (over 16 år).

Medlemmer
Katrine Jaklin
Terese Simonsen
Charlotte Mikkelsen
Heidi Harjo
Sylvia Karlsen

Kontakt komiteen: rideskolekomiteen@www.trso.no

Jeg vil dele: