Reglement


Stallreglement

 1. Stallen og utearealet skal være ryddig til enhver tid.
 2. Hestene skal leies i grime og leietau/hodelag. Leie på tur i hodelag.
 3. Utstyr skal tilbake på plass etter bruk.
 4. Alt for skal oppbevares i for-rommet. Det skal ikke være for i stallen.
 5. Stallgangen skal være fri for ”ting og tang”. På boksdøren skal det kun henge 1 grime, 1 leietau og 1 dekken ( 2 dekken i overgangsperioder).
 6. Bruk av hjelm ved ridning er påbudt.
 7. Hunder skal være i bånd.
 8. Siste som forlater om kvelden er ansvarlig for lukking/stengning av stall og ridehus.
 9. Stallen skal være stengt fra kl. 22.00 om kvelden til kl. 07.30 på morgenen.
 10. Hestene skal være inne fra paddockene senest kl. 1900. Fra 1 mai tom 1 oktober fram til kl. 2000.
 11. Ridehus har egne regler.
 12. Røyking kun på anvist plass. Røykfritt anlegg.
 13. Barn under 10 år skal ikke være alene i stallen, men ha følge av myndig ansvarsperson. Og ingen under 16 år skal oppholde seg på anlegget etter kl. 20.00. uten myndig ansvarsperson.
 14. Bilkjøring skal ikke forekomme inne på stallområdet. Kun varetransport.
 15. Ved ridning på uteområder skal det tas hensyn til andre hester og ryttere. Feltrittstrening skal kun forekomme med stedets instruktører.
 16. Alle brukere av anlegget skal være medlemmer.
 17. Brudd på reglene vil føres som avvik i HMS-systemet, advarsler og gjentakelse kan føre til leieoppsigelse.

 

Paddockreglement

 1. Det er ryttersportsklubben som står som eier av all grunn og paddocker på Sandnes.
 2.  Ved innflytning i paddocker, som er finansiert av private eller ryttersportsklubben, godtgjøres paddocker med kr. 100,- pr staur, og kr. 35,- pr. m planker ( min tykkelse 23 millimeter.) Andre utlegg godtgjøres ikke – herunder ekstra skjul/skur – strømstråd- paddockunderlag. Daglig leder eller stallmester fastsetter takstbeløpet og godkjenner overtakelse av paddock.
 3.  Alle oppstallører har rett til paddockplass. Størrelse, sted og avgrensning avtales med daglig leder/stallmester. Klubbens økonomi medfører at det kun er paddocker på nedsiden av gårdsbygningen/øverside drengstue som er bekostet av rideskolen og tildelt oppstallører. Øvrige paddocker for oppstallører, er bekostet av oppstallørene og disponeres av disse så lenge de har stallplass.
 4.  De paddocker som er bekostet av oppstallører, godtgjøres ved opphør av stallplass eller bytting av paddock. Godtgjørelse er uavhengig av hva som tidligere er betalt for paddock.
 5.  Planker/stolper som er falt ned eller oppspist med mer enn 1nn 1/3 av tverrsnittet godtgjøres ikke.
 6.  Andre installasjoner som bygg/skjul godtgjøres ikke. Heste-eier har imidlertid anledning til å flytte dette eller selge det fritt.
 7.  Ryttersportsklubben har rett til å benytte eller la andre benytte paddocker der hest er ute på ”perm”. Den som benytter paddock har imidlertid samme vedlikeholdsplikt som for øvrig.
 8.  Ryttersportsklubben har førsterett til å overta paddocker som andre har benyttet og bekostet. Godtgjøres etter de samme regler som oppstallørene imellom.
 9.  Oppstallører har vedlikeholdsplikt på tildelte paddocker uten at dette godtgjøres når paddock forlates. Paddockene skal etterlates i samme stand som de er ved innflyttning i paddock.
 10.  Ved paddocker som rideskolen har bekostet og satt opp, godtgjøres det ikke for materialer selv om oppstallør har bekostet materialer underveis.
 11.  Ingen har krav på paddocker mer enn 300m2 pr. hest. Dersom ryttersportsklubben finner det hensiktsmessig for arealutnyttelse og rasjonell drift, kan ryttersportsklubben redusere størrelsen av de ”privat” bekostede paddockene til et slikt nivå.
 12. All uttak av sand/grus i fjæra skal godkjennes av daglig leder.

 

Ridehusreglement 

 1. Bank på døren, og vent på svar, før du går inn i ridehuset.
 2. Skritting, av- og påstigning og holdt gjøres innenfor hovedsporet.
 3. Ved møtende ryttere: Hold til høyre. Venstre skulder mot venstre skulder. Den som rir på venstre hånd har rett på sporet.
 4. Hallplan skal følges.
 5. Ved bruk av hindermateriell og lignende, skal alt settes på anvist plass etter bruk.
 6. Alle skal ri med hjelm.
 7. Longering skal kun forekomme dersom det ikke er til sjenanse for andre ryttere, og det ikke er mer enn 3 ryttere i ridehuset.
 8. All opphold i ridehuset skal foregå stille og rolig.
 9. Fotgjengere og andre tilskuere er ikke tillatt i ridehuset. Av sikkerhetsmessige årsaker
 10. Ryttere skal vise respekt, og ta hensyn til hverandre.
 11. Alle ryttere skal møkke etter hesten sin.
 12. Lyset skal slukkes dersom du er siste rytter i ridehuset.
 13. Hopping skal kun forekomme med kyndig person over 18 år tilstede.

 

Alle reglementene finnes i utskriftsvennlig Word-format nedenfor:

Stallreglement

Paddockreglement

Ridehusreglement

 

 

Jeg vil dele: