Referat styremøte 3.juni 2022


Dato:   03.06.22

Kl:        17.30 – 20.00

Sted:   Kafeen

Til stede: Geir Norbye, Marthe Haukland, Miriam Bjørndalen, Veronika Wik, Monica Utstrand, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Tommy Torvanger, Anja Lind

Saksliste:

Sak 1: Unntatt offentlighet

Sak 2: Rideleirer
Påmeldte:
Uke 26: 4
Uke 27: 2
Uke 32: 7
Uke 33: 12
Dele dette på vlogg, annonser, sosiale medier osv.
Kursene kjøres ved 6 deltakere, det er ikke tap på dette. Poste på nytt hva skjer i Tromsø. Oppfordre oppstallører til å dele. Lage annonse: Miriam. Geir får ut annonser. Hege sjekker ponnistallgjengen – hvem kan jobbe disse ukene?

Sak 3: Kontrakt med Tromsdalen VGS
Skal justeres i samarbeidsmøte våren 2023
Vi promoterer TVGS sitt tilbud der vi kan
Kontrakt om hesteleie oversendes TVGS

Sak 4: Verdisjekk på Jula
Monica tar den og handler hjul og div som vi trenger.

Sak 5: Sponsormidler
Fått 100 000,- fra Tromsø kommune til hindermateriell.
Det sjekkes opp om mulighet for større/ bedre speil i store ridehus, innhenter ulike priser.
Nytt hindermateriell må låses inn, sjekker mulighet for konteiner med oppheng.
Sand til lille ridehus får vi trolig sponsing på.

Sak 6: Unntatt offentlighet

Sak 7: Besøk fra NRYF
Positiv og flott opplevelse. Husk at det vi er, er eksotisk for andre.

Sak 8: Ulike prosjekt
Videregående skoler – oppgaver som vi trenger løst kan noen av disse gjøre som prosjekt. Opprette og holde kontakten med de ulike skolene som kan være aktuelle.

Sak 9: Unntatt offentlighet

Sak 10: Rideskole til høsten
Rideskoleansvarlig er ikke på plass, ingen søkere
Begynner booking nå for høsten
Bare to sprangtimer pr. uke
Samme pris på hest og ponni fra høsten.

 

Kristin Kjørsvik
Referent

Jeg vil dele: