Referat styremøte 20. april 2022


Dato:  20/4 2022

Kl:       18.30-21.00

Sted:   Kafeen

Tilstede: Geir Tore Norbye, Marthe Haukland, Arild Johnsen, Veronica Wiik, Kristin Kjørsvik, Hege Brose, Anja Lind og Tommy Torvanger. Ikke til stede: Miriam Bjørndalen

 

Sak 1: Tildeling av stallplasser:
Gammelstall – ingen ledige plasser. Avtalt salg av en hest i stallen til noen som har søkt stallplass, søker nå om å overta. Denne tildeles Hege Marhaug.
Silje Bendiksen ønsker å bytte boks. Hest som ikke trives. Bytter til nystallen.
Ledig boks (Silje Bendiksen sin) tildeles: Ragnhild Woll

Gammelstall ponnidelen – gjøre om 5 bokser til 4 litt større bokser, får da 7 bokser til ponniene. Dette kan gjøres på dugnad.

Nystallen – 4 ledige bokser
Boks tildeles: Beate Karlsen
Boks tildeles: Elisabeth Martinsen
Boks tildeles: Lise Johansen får fast stallplass

Boks tildeles: Silje Bendiksen

 

Sak 2: Høysituasjon:
Pr. i dag: H2 – 2 baller, H3 – 48 baller. Holder ca. 5 uker. Konteiner med tørrhøy – ca. 90 baller, må tas i bruk av alle for å blande. Bestilt 1 konteiner med tørrhøy til.
Bestilt høy nå som skal vare til sept/ okt, dette er plastpakket.

Fra høsten ønsker vi å basere oss på to store leverandører med ulike typer høy, dette jobbes det med fremover. Vi ser på tilbudene på neste styremøte.

Sak 3: Årsmøte:
26.04, kl.18.00 i kafeen.
Papirer lagt ut 19.04 på hjemmesiden til TRSO.
Mangler regnskapsrapport. Denne er ikke klar fra Agio. Regnskapet er startet på.
Mangler revisorrapport. Denne er ikke klar fra revisor.

Mangler rapport fra kontrollkomiteen (den kommer ikke før etter at de får regnskapet).
Hvis ikke rapportene kommer veldig snart må årsmøtet utsettes.

Medlemslistene – vi følger det som står inne på NIF sitt register. De som har betalt medlemskontingent for 2022 har stemmerett på årsmøtet.

 

Sak 4: Tiltak ang. flykninger:
Fått en henvendelse ang. ukrainske flyktninger. Etablering av solidaritetsfond fra Idrettsrådet.
En henvendelse pr. nå. Bli kjent med ungdommer, få ridetimer/ ridekurs? Aktivitetsleder fra kommunen følger opp. En sak for ungdomskomiteen.
Frontes på hjemmesiden.

 

Sak 5: Skolehest situasjonen:

Silverado drar på lørdag.
Ny ponni kommet, Frydia (lyngshest), 20 år gammel, lånt.
Mulighet for lån av to islandshester frem til sommeren, Hege tar kontakt.

Emmy, Kaizer, Frøya, Kiko, Livia, Lightning, Måne, Lasse, Pippi, Draupne, Frydia, = 11 stk. Skal ha 14.

Jeg vil dele: