Referat styremøte 11. august 2022


Styremøte 11.08.22 på Teams 19.00-21.30
Tilstede: Marthe, Hege, Veronica, Monica, Anja, Kristin, Geir (daglig leder)
Tommy og Miriam er delvis med.

 

 1. Momskompensasjon
  Revisor hadde innspill på hva som skulle søkes på, ville gi kompensasjon
 2. Likviditet
  Etter lønn og skatt 15.08 er det 170-190 000 på konto. Det er ikke penger til ferdigstillelse av gjestestallen.
 3. Skadedyr/ Rentokil
  Fått avtaleforslag med oppstartspakke som varer i 4-6 mnd. Til 10.000 kr. Deretter 7500 kr pr. år.
  Før de kan sette i gang må vi rydde og ta grep om det som vi har i og utenfor egne skap.
 4. Lærling har sagt opp
  Vi vil ikke ha lærling på anlegget fra høsten 2022.
 5. Rot som forhindrer brøyting
  Det sendes mail til oppstallører hvor dette tas opp. Det må også måkes inn til paddocker av hensyn til de ansatte når de skal sette ut.
  Maka 200W strøm pr. paddock.
  Henvise til klubbhåndboka.
 6. En oppstallør får lov til å reparere boksen, da den er i veldig dårlig forfatning
  Vi har materialer liggende som kan brukes.
 7. Unntatt offentlighet
 8. Lys på låven
  Det er gått varmgang i leddlyslenken. Vi må ha en fast installasjon der oppe. Det er skaffet leddlysarmaturer (10 stk).
 9. Maling på anlegget i sommer
  Mye arveid er gjort og mye er malt av ansatte og på dugnad.
 10. Tildeling av stallplasser
 • Kamilla Kile Pettersen får en hesteboks
 • Eline Frostad Øvrevoll får en hesteboks
 • Emma Øvrevoll får en ponniboks

Det gjøres noen interne bytter etter ønske fra oppstallører.

Jeg vil dele: