Referat medlemsmøte 13.04.2016


  • Valg av representanter til ungdomskomiteen.

Sofie Wiik Westberg mf. Er i gang med å opprette en ungdomskomite. Camilla Pettersen har allerede tatt kurset «kursing i stallpotet». Komiteen består av Sofie Wiik Westberg, Camilla Pettersen, Mia Masternes, Nora Mikalsen, Vilde Solvang, Helle Ytreberg, Kaisa Rundberg, Linnea Manin, Sigrid Helene Simonsen, Sigrid Wiik, Cecilie Lagesen og Therese Moen.

  • Presentasjon av arbeidet til dugnadskomiteen, kommunikasjonskomiteen, oppstallørkomiteen og rideskolekomiteen.

Kommunikasjonskomiteen v/Vemund Kjørsvik presenterer den nye nettsiden til klubben.

Rideskolekomiteen v/Ellen Sverdrup snakker om opprinnelsen av rideskolekomiteen, den ble dannet i 2015 med 5 medlemmer.  Det ønskes mere følelse av tilhørighet i klubben, og klubbens aktiviteter samt bedre kommunikasjon. Skape ett miljø for rideskole elevene. Videreutvikle rideskolen. Kaisa Rundberg og Harald Steen ønsker også å være med i komiteen. Og tas inn. Den nye komiteen vil gjøre en vurdering av hva som skal være arbeidsplan videre.

Dugnadskomiteen v/ Cathrin Kræmer presenterer arbeidet, det har vært avholdt 3 møter for å kartlegge hvilke dugnadsoppgaver som skal gjøres. Cathrin og Stig hadde en befaring, for å få en oversikt som inneholder opp mot 50 punkter. De ønsker også innspill fra de øvrige medlemmene. De har allerede fått noen innspill, og kostnadsberegnet deler av dugnadsprosjektene de ser for seg. De ønsker å lage et årshjul. Det er satt opp to felles dugnader i mai. De ønsker også å foreta en «kompetanseoversikt» over klubbens medlemmer. Anlegget planlegges delt opp i teiger, hele området skal dekkes. De ønsker å skape et godt miljø rundt dugnadene med felles grilling ol. Kine Bersvendsen og Karoline Rafter melder seg også inn i dugnadskomiteen.

I forhold til oppstallørkomiteen har styret vedtatt at man går tilbake til det opprinnelige innspillet som var valgte tillitspersoner. Styret vil utforme mandat og roller, og det vil bli gjort valg av to fra gammelstallen og to fra nystallen. a

  • Valg av medlemmer til sportskomiteen. Ileen Aarstein fortsetter som sportkoordinator, Anniken Skogly er styre representant. Cecilie Aronsen og Tone Wiik går også inn i komiteen. Sigrid Wiik blir ungdomsrepresentant. Nora Mikalsen blir vara.
  • Presentasjon av styrets medlemmer og deres ansvarsområder.

Vara: Cathrin Kræmer (tildelt oppgaven med nettside), Ungdomsrepresentant Sofie Wiik Westberg (arbeider med ungdomskomite), Styremedlem Ståle Åbotsvik, Leder Anne Grete Jakobsen Hansen, Styremedlem Anniken Skogly (reviderer oppstallørkontrakter).

Nestleder Jan Roger Vollan, Vara Catarina Roos Bilsbak og styremedlem Svein Kristian Wikstrøm (tildelt oppgave med sponsormidler) er ikke tilstede.

Jeg vil dele: