Referat fra styremøte 02.09.2021


Tilstede: Marthe, Hege, Kristin, Veronika, Arild og Nathilde

 1. Det var 01.09 avholdt møte med de voksne som har mistet sine kurs.

Mangel på forståelse fra en samlet skuffet gruppe voksne. Hva gjør vi?

Referatet skal sendes ut og det er viktig å poengtere at vi fortsatt har et voksentilbud.

Opprette en FB gruppe med de forskjellige tilbud for voksne. (praktiske kurs, teori, gruppetimer og privattimer og intensivkurs) Ved kapasitet vil vi forsøke å starte opp ulike tilbud etter høstferien.

Det viktigste nå er å få en nedskalert rideskole med tilbud til alle inn i økonomisk gevinst.

Kreditering og tilbakebetaling av kursavgiftene er påbegynt og gjøres fortløpende.

 

 1. Melody har vært til bøyeprøve og røntgen hos Målselv vet.

Hun skal selges med åpne kort etter hun blir skodd av Magnus tirsdag 07.09.  Pris 50 000kr.

Hege og Nathilde går igjennom alle hestene og ponniene og bestemmer hvem som skal selges.

 

 1. Rideskolen går en uke til som før. Flyttes deretter til lille ridehus.

Vi beholder assistentene.

 

 1. Ansatte i helgene. Kan de ta kveldsforing i alle staller på fredag. Så jobbe 6 timer med morgenforing lørdag og søndag samt lunsjforing på alle hestene før de drar. Prioritere helgepensjon. (Se på disse mulighetene)

Stalltelefonen blir med helgeansatt hjem fra fredag til søndag.

Vi har helgevakter hver tredje uke. Dette settes i verk når hestestellerne er på.

Utlyse den muligheten med en uke frist til for å gi tilbud til de voksne.

 

 1. Juleshow komite må opprettes!

 

 1. Vi må utlyse en 50% stall stilling (kan den kombineres med instruktør)?

 

 1. Planlegge instruktør kurs/kompetansehelg før oppstart av den nye rideskolen 11.oktober.

 

 1. Kontoret må ryddes klart, systematiseres og regnskapet deles i tre kontoer. Felleskonto: Drift, under ligger Rideskole og Oppstallører
  Styret gikk igjennom forslag til tiltak for å opprette en annen regnskapsmodell.

 

 1. Møkkahånderingsmøte med Mattilsynet Tirsdag 07.09 kl 12.
  Beredsskapsplan klar før møtet.

 

 1. Klubbhåndbok. Må tas på et eget arbeidsmøte uten andre saker.
Jeg vil dele: