Referat fra oppstallørmøte 20. mai 2022


SAKSLISTE

 1. Styret informerer (15 minutt)
 • Geir ansatt som daglig leder i 100 % stilling, han vil få kontor på anlegget, samt kontortelefon. Inntil videre når man han gjennom post@trso.no
 • Vi har ansatt Maya i 100 % stilling i stallen, dermed har vi 3 supre ansatte på heltid i stallen
 • Vi leter etter rideskolesjef. Vi har annonsert bredt og har hatt noen aktuelle kandidater for hånden, som dessverre har valgt å fortsette egen utvikling. Vi fortsetter jakten!
 • Marthe opplyser om at det er kjøpt inn ny hinderpark, forventet ankomst juli 2022. Vi har fått et tilskudd på kr 200 000,- som resultat av en søknad Hilde Hannevig har skrevet for oss. Vi har også fått kr 10 000,- fra Nergård i sponsormidler, samt at vi hadde avsatt kr 100 000,- kr i år 2021 som vi ikke brukte. Alle disse midlene har dermed gitt oss en mulighet til å kjøpe en fin hinderpark!
 1. Informasjon om sommeren (ansatte, foringer, etc)
 • Gjennom sommeren er det kun 2 uker som våre faste ansatte har ferie samtidig. Disse to ukene ansetter vi ekstravakter, og vi håper at noen av våre faste vikarer vil jobbe hos oss
 • Uke 28/29/30/31 har skolehestene/skoleponniene ferie. Disse 4 ukene har vi ikke ansatte på jobb i helgene, og tilbudet vi har til oppstallørene i helgene vil dermed opphøre. Tilbudene som utgår, er morgenforing og lunsjforing. De samme ukene har vi ikke ansatte på jobb på ettermiddag/kveld, og kveldsforing utgår dermed også disse ukene
 • Uke 26, 27, 32 og 33 har vi rideleir, uke 34 starter rideskolen opp med normal drift
 1. Skadedyr
 • Det har gjennom hele vinteren vært observert mye mus i stallene, nå sier det også at det er observert rotter. Geir arbeider med en avtale med Rentokil, og vi håper at vi med dette kommer til en løsning på problemet
 1. Preparering av ridebanebunner
 • Ansatte vil på dagtid preparere bunner. De får opplæring kommende uke, og vi setter vedlikehold av baner i et system slik at både harving, vanning og slodding ivaretas
 • Dårlig møkking av baner både inne og ute, her må alle brukere bli flinkere! Med mindre vi er alene i hallen, skal møkk plukkes UMIDDELBART
 • Ikke plag tilskuere/trenere/foreldre som er på bakken i forbindelse med møkking, møkk etter din egen hest. Dersom vi er på bakken og synes det er greit å plukke møkk etter andre hester, må vi heller være på tilbudssiden
 • Av og til er det mange mennesker til fots på banen, dette ønsker vi ikke – både med tanke på sikkerhet, og fordi fotgjengere opptar mye plass
 1. Høy – planer for neste sesong
 • Som beskrevet i referat fra styremøte 10/5, vil vi ikke kunne tilby innendørs lagring av grovfor fra 01.09.22. Dette fordi vi ikke har plass til alle som ønsker å ha eget grovfòr/leverer veterinærattest, vi kan derfor ikke velge noen som får plass og noen som ikke får. Vi tilbyr fortsatt utendørs lagring (kun på anvist sted), men ønsker fortrinnsvis at man lagrer i egen paddock/bod ved paddock, eller i egen henger på anvist sted. Vi gir fortsatt avslag i prisen til de som har veterinærattest som beskriver behov for et grovfòr som stallen ikke kan tilby
 • Vi jobber på spreng med å finne to leverandører som kan tilby oss et godt grovfor. Vi ønsker to ulike leverandører, i håp om å få to litt ulike sorter grovfor slik at vi kan tilfredsstille alle behov
 • Vi ønsker å ha et grovfor som er tørt, ikke for grovt, ser innbydende ut på farge og konsistens, og vi ønsker at næringsinnhold og hygiene skal være tilpasset hest
 • Dersom noen har konkrete ønsker, kan de komme med det fortløpende og kun per mail (oppstallorkomite@gmail.com)
 1. Vår-dugnad
 • Det er stemning for å arrangere en fellesdugnad, og vi forsøker å få det til i nærmeste fremtid. Liste over arbeidsoppgaver legges ut i forkant, og både de som kan stille på dugnad og de som ikke kan stille den aktuelle dagen, kan velge arbeidsoppgaver
 1. Strømforbruk
 • Skru av strøm til egne thermobarer og utelys, trekk ut kontaktene frem til høsten
 • Ikke skru på utelys rundt på området, gi oss beskjed dersom du ser utelys som står på
 1. Kampanje på dekkenvask

Det er ønske om ny kampanje, vi tar imot dekken fortløpende. Pris (prisene gjelder uansett tykkelse/størrelse/sort el):

 • 1 dekken = 80 kr
 • 5 dekken = 300 kr
 • 10 dekken = 500 kr
 • IKEA-poser med diverse: 100 kr. Posen kan inneholde alt som kan vaskes: shabraker, belegg, børster, bandasjer, etc. Det som er viktig er at du tar høyde for at alt vaskes i samme maskin, en kjempefin shabrak og harde belegg kan dermed være en dum kombinasjon. Tips: gå sammen med noen om å levere en pose med belegg, en pose med shabraker, osv.
 • OBS: vi vasker ikke dekken som er fulle av hår eller sand, disse må rengjøres etter beste evne for å unngå at maskinen ødelegges

Innspill fra våre ansatte:

 1. Kraftfor som ønskes servert om morgenen skal være plassert i en boks med lokk, og ligge i en høypose som også er merket med navn og måltid. Lokket må være lett å ta av
 2. Vått kraftfor gis ikke, med mindre hele boksen kan settes i krybba, dette fordi det er mye ekstra arbeid å gi vått kraftfor.
 3. Kraftfor skal kunne gis fra utsiden, gjennom luke i boksen. Det skal ikke være nødvendig å gå inn i boksene. Unntak er de få boksene der det ikke er luker, eller ikke mulig å plassere krybber nært døren. Dette gjelder veldig få bokser og må klareres
 4. Kraftforbøtter fra kvelden skal ryddes bort, de skal ikke oppbevares i gangen over natten
 5. Det er mye rot i stallene, husk at vi kun oppbevarer 1-2 dekken og inntil 2 (3 for de som får lunsj inne) høyposer på boksdøren. Andre ting (kurver, greip, kost, etc) må henges opp i enden av stallgangen eller inne i boksen
 6. Strøm på paddock må slås av når hestene tas inn. Portene må henges opp, om vinteren fryser de fast i bakken/snør ned dersom de ikke henges opp
 7. Høyposer skal ikke knytes/lukkes, det må være enkelt å fòre hestene
 8. Parkering kun på parkeringsplass, ikke på trappa til huset
 9. Ekstratjenester: melding til stalltelefonen, sammen med kvittering fra Vipps (100 kr)

Innkomne saker:

 1. Bruk av grønt-arealer
 • Svært få grøntområder igjen, mange av områdene er ødelagt av maskiner
 • De få områdene som er igjen, prioriteres til de som skal være her hele sommeren
 • Områder kan ikke reserveres gjennom å sette opp et strømgjerde, området kan brukes av alle OGSÅ dersom det allerede er satt opp et strømgjerde. Ønsker du ikke at noen bruker ditt gjerde, må du ta det ned for hver dag. Dette betyr ikke at vi skal la andre gjøre jobben, og benytte deres gjerde dersom det er plass til at flere kan sette opp, men at vi må dele på det arealet som er tilgjengelig
 • Det skal være strøm på gjerdet så lenge hesten står der, og eier/ansvarlig skal oppholde seg på området
 1. Trening av hest på uteområdet (utfor paddocker)
 • Tidvis trenes det hest på uteområdet vårt på en måte som kan oppleves som utrygg for andre. For eksempel står det hester ute i paddocker som lar seg inspirere til fart og spenning, som igjen kan medføre skader. Det leies hester inn fra paddock, som blir vanskelige å leie fordi det kommer hester imot/bakfra i full fart. Dette kan medføre uheldige situasjoner og alle må ta hensyn til hverandre. Utfor stallbygningene er det kun tillatt å ri i skritt. Ellers på området er det lov å trave/galoppere, MEN det skal vises hensyn! Møte/passering gjøres kun i skritt, og det skal tas hensyn til hester som står ute i paddock. Det skal ikke foregå noen form for kapp-ridning på vårt område
 • Vi voksne må være gode forbilder for ungdommene våre, dette gjennom respekt for andre mennesker og dyr
  • vi bruker ikke telefonen når vi sitter på hesteryggen
  • vi må lære bort regler og rutiner til de som er nye
  • tenk sikkerhet i alt du gjør
  • vi lager plansjer til begge ridehusene med gjeldende regler
 1. Håndtering av hest med åpen grime/løs hest på vaskespilt
 • Leiing av hest skal foregå i grime eller hodelag, som skal være lukket!
 • Løs hest på vaskespiltet er ikke tillatt
 1. Fremmede/uvedkommende på stallen
 • Det er observert mennesker på stallen som ikke virker å ha tilhørighet hos oss. Disse vil vi forsøke å komme i kontakt med, for å opplyse om at vi ikke ønsker at de oppholder seg på området vårt uten at vi vet hvem de er og hvorfor de er her. Dette handler først og fremst om sikkerhet
 1. Inkluderende miljø
 • Hvem er Tromsø Ryttersportsklubb, og hvem vil vi være som idrettsklubb?

Ungdomskomiteen har stort fokus på miljø for barn og unge, og får bistand fra styret ved behov. Vi fortsetter å jobbe for at alle skal ha det bra hos oss!

 1. Bruk av sosiale medier
 • Ikke bruk Facebooksiden vår til å klage på hverken styret, medlemmer, instruktører, komiteer eller enkeltmennesker
 • Bruk siden til framsnakk, tenk at vi har enormt mye medlemmer her og at vi former de gjennom det vi utstråler
 • Vi har mye bra å vise både medlemmer og andre, det er stor aktivitet hos oss og enormt mange fine mennesker som står på for klubben og hestene. Vi forsøker å fremme alt det positive gjennom vår nye nettside
 • Vi ønsker mer liv på nettsiden vår, og trenger noen som kan bidra med bilder og tekst fra ulike aktiviteter hos oss, samt oppdateringer om hva våre medlemmer bruker sommeren på. Vi ønsker å ha med alt fra stevner til rideleir, dugnader på stallen, etc. Ta kontakt med styret dersom du vil bidra, direkte eller gjennom post@trso.no
 1. Mye søppel og rot i stallene og hallene
 • Vi må bli flinkere til å rydde etter oss, hver og en. Matrester, søppel og kraftfor som søles på gulvet er med på å opprettholde skadedyr-problematikken i stallene, samt at det er utrivelig
 1. Bidra til fellesskapet – tømme trillebårer PÅ møkkadunge, tømme fulle trillebårer i ridehus, rydde opp etter seg på «skospilt» og på vaskespilt
 • Veldig mange tømmer trillebåra et stykke før møkkadungen, og setter trillebåra fra seg midt på plassen. Vi må alle ta ansvar for å holde møkka der den skal være, og trillebårene settes på plass slik at de opptar minst mulig plass. Mellom gammelstallen og lille ridehus er det tidvis trangt å passere med hest fordi det står trillebårer forlatt rundt omkring
 • Gammelstallen: vaskespiltene skal fortrinnsvis ikke brukes til å barbere hest, det skal heller ikke fòres her. Dersom vi unntaksvis gjør disse tingene på vaskespiltene, MÅ og SKAL vi rydde opp etter oss. Det er ikke tilstrekkelig å spyle, sluken må også gjøres ren slik at den ikke går tett
 • Nystallen: siden vaskespiltene er så å si eneste plass der det er mulig å barbere hest, må alle være flinke å rydde etter seg, både hår og evt. høy
 • Det skal ikke oppbevares høy, utstyr eller annet på hverken vaskespilt eller skospilt, her skal det holdes ryddig når det ikke står hest her
 1. Hunder i stallene
 • Hundebæsj plukkes opp umiddelbart
 • Ta hensyn til at ikke alle er vant med hund, hverken hester eller mennesker
 1. Ikke la barna leke i stallene, heller ikke i høyet
 • Høyet er hestenes mat, ikke lek her med skitne klær og sko
 • Høy som dras utover gulvet tas ofte for å være «dårlig» høy, unngå derfor at dette skjer
Jeg vil dele: