Referat fra årsmøtet 2019


Referat fra årets årsmøte 2019 finnes ved å følge denne linken.

Jeg vil dele: