Referat 26. Januar 2016


REFERAT STYREMØTE
Tid: Tirsdag 26.1.2016

Til Stede: Anne Grethe, Thea, Jan Roger, Vemund, Trond, Veronica, Ellen

Forfall: Sofie

SAKSLISTE
Sak 1/16 Innkommet post

 • Nabovarsel fra JL Bygg angående bygging av lekeplass på Solneset eiendom.
 • Tromsø kommune, kultur og idrett har overført det resterende av tildelte tippemidler til utebanen. Regnskapet er godkjent.
 • Tromsø idrettsråd
 • Klubbveileder, Kirsti Finsal, forespørsel om besøk 6. februar.

Sak 2/16 Foreløpig regnskap for 2015

 • TRSO vil ha et regnskapsmessig overskudd på 2015, men summen er ikke klar ennå.
 • Mange for sene betalinger krever tiltak. Settes opp som egen sak på neste styremøte.
 • Regnskapet revideres i starten av februar.

Sak 3/16 Klubbhandbok

 • Andre utkast er klart. Sendes ut til styremedlemmene i morgen
 • Styret møter på arbeidsmøte lørdag 30.1. kl. 12.00 Alle skal i forkant lese igjennom utkastet og se om der er noe som mangler eller noe som bør endres.

Sak 4/16 Hjemmeside

Er under utarbeiding. Skal være i drift innen årsmøtet.

Sak 5/16 Forberedelse til medlemsmøte og klubbkveld

Klubbkveld:

 • Få inn noen eksterne kan snakke om mobbing på en klubbkveld, dato settes når vi har foredragsholder klar. Medlemsmøte: Dato settes til onsdag 02.03.16 kl. 19.45
 • Repetere verdiene og holdningskampanjen
 • Presentere klubbhåndbok
 • Status for ny nettside
 • Foreløpig hallplan legges frem
 • Komiteene legger frem sitt arbeid
 • Velge sportskoordinator og medlemmer til sportskomiteen
 • Informasjon om prosess rundt utarbeiding av strategisk plan for den sportslige satsingen.

Sak 6/16 Forberedelse til årsmøtet

 • Årsmøtet settes til onsdag 30.3.2016 kl. 20.00
 • Ny lov skal vedtas Anne Grete tar kontakt med valgkomiteens leder for å høre om de er i rute.

Sak 7/16 Eventuelt

Kretshelg: Troms rytterkrets arrangerer kretshelg. Det blir ungdomsseminar. Styret ønsker at flest mulig ungdommer som engasjerer seg, drar. Det vil også bli samling for teknisk personell, kompetansekurs for grønt kort holdere og kretsting. Klubben skal også delta med tre representanter. Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmer om det er saker vi skal melde inn til kretstinget.

Neste styremøte: 8.2.16 kl. 19.00

Tromsø Ryttersportsklubb
Ellen referent (sign)

 

Jeg vil dele: